Wydanie 2/2001, 1 lutego 2001

Testy i porównania
Internet intranet
Zarządzanie i bezpieczeństwo
Nowe technologie
Telekomunikacja
Świat w sieci