Wydanie 47/48-2010, 21 grudnia 2010

20 lat inspiracji liderów IT
Biznes
Innowacyjność
Nauka
Sztuka