Trendy, 14 czerwca 2009

Prezentacje firmowe

Zunifikowana komunikacja i współpraca

HPTelefonia to jest kluczowym elementem infrastruktury komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Poznaj odpowiedź HP i Microsoft na wymagania firm w zakresie rozwiązań głosowych. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach głosowych HP wykorzystujących platformę Microsoft Lync 2010.

Systemy monitorowania dla systemu SAP - prezentowanie pełnego zestawu informacji o aktualnym stanie infrastruktury

SPS PolandZłożoność i różnorodność komponentów systemu SAP, jak również liczba powiązań z innymi systemami powoduje, że spojrzenie na to środowisko powinno być szerokie i całościowe. Wyzwaniem staje się zatem możliwość posiadania na bieżąco informacji, odnośnie właściwej pracy poszczególnych komponentów aplikacji SAP. Istotne staje się również to, aby integrowanie nowych komponentów...

Wydania specjalne