Raport Specjalny Zarządzanie Projektami, 17 marca 2009

Organizacja projektowa
portfele projektów
Projekty międzynarodowe
Projekty specjalne
Przygotowanie wewnętrzne
Studium przypadku
Prowadzenie projektu