Wydanie 9/2008, 11 września 2008

Prezentacje firmowe

Globalne badanie użytkowników rozwiązań storage

EMCPrzedstawiamy rezultaty ostatniego badania użytkowników rozwiązań storage. Prezentujemy w nim przegląd doświadczeń i praktyk we wdrażaniu systemów pamięci masowej w przedsiębiorstwach, w zakresie wspierania różnorodnych aplikacji biznesowych na różnych poziomach danych od produkcyjnych poprzez backup aż do danych archiwalnych.

Wzorcowa umowa dotycząca nieodpłatnej usługi POIG 5.2 BPO świadczonej przez firmę Sekwencja Sp. z o.o. dla firm sektora MSP

SekwencjaPełna wersja umowy zawieranej między firmą Sekwencja Sp. z o.o., a przedsiębiorcą na świadczenie usług w ramach projektu POIG 5.2 BPO, czyli na nieodpłatne usługi konsultingowe świadczone na zasadach pomocy de minimis dla firm sektora MSP.

Wzorcowa umowa dotycząca nieodpłatnej usługi POIG 5.2 ERP świadczonej przez firmę Sekwencja Sp. z o.o. dla firm sektora MSP

SekwencjaPełna wersja umowy zawieranej między firmą Sekwencja Sp. z o.o., a przedsiębiorcą na świadczenie usług w ramach projektu POIG 5.2 ERP, czyli na nieodpłatne usługi konsultingowe świadczone na zasadach pomocy de minimis dla firm sektora MSP.

Bezpieczeństwo i zarządzanie
Infrastruktura
Testy i porównania
Telekomunikacja
Świat w sieci