Zintegrowane systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ERP, 19 czerwca 2006

Raport Computerworld