Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, 30 czerwca 2003