Systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ERP, 2 grudnia 2002