Informatyczna analiza danych ekonomicznych, 15 lutego 1999