Wydanie 42-2007, 13 listopada 2007

Prezentacje firmowe

Automatyzacja obsługi rozmów

Nuance CommunicationsPrezentujemy 10 podstawowych aspektów implementacji systemu rozpoznawania mowy. Odpowiadamy m.in. na pytania dotyczące tego: Jakie wdrożenia przynoszą zwykle najwięcej korzyści? W jaki sposób należy mierzyć sukces wdrożonych rozwiązań głosowych? Jakie znaczenie ma decyzja o rodzaju rozwiązania pozwalającego na rozpoznawanie mowy? Jakie istnieją narzędzia...

Wiadomości
Technologie
Zarządzanie
Konteksty
Bezpieczeństwo
Punkt widzenia
Raport Computerworld
Outsourcing