Wydanie 7-8/2007, 7 lipca 2007

Bezpieczeństwo i zarządzanie
Pamięci masowe
Infrastruktura
Testy i porównania
Nowe technologie
Telekomunikacja
Świat w sieci
Porady