Mały leksykon teleinformatyka, 1 maja 2000

Redakcja miesięcznika "NetWorld" prezentuje wydanie specjalne "Mały leksykon teleinformatyka" publikację, której celem jest upowszechnianie terminów i wiedzy teleinformatycznej w możliwie najbardziej przystępny sposób, bez konieczności przeszukiwania specjalistycznych źródeł. W opracowaniu zamieszczone zostało w układzie alfabetycznym ponad 450 najważniejszych i najbardziej popularnych skrótów, terminów i haseł z dziedziny teleinformatyki, ze szczególnym uwzględnieniem terminów z zakresu funkcjonowania Internetu, konwergencji sieci, różnych rodzajów współczesnych transmisji wąskopasmowych i szerokopasmowych, łączności bezprzewodowej oraz sposobów modulacji, kompresji, kodowania i transmisji danych. Duża część publikacji poświęcona jest powszechnie stosowanym anglojęzycznym skrótom, które choć popularne wśród teleinformatyków, nie zawsze mają jeszcze odpowiedniki w języku polskim. W leksykonie znajdują się również krótkie objaśnienia dotyczące poszczególnych skrótów, haseł bądź zasad działania urządzeń i systemów, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Tylko dla nielicznych mniej znanych rozwiązań technologicznych informacja została podana w szerszym zakresie. Forma i zawartość leksykonu umożliwia prostą encyklopedyczną identyfikację tematów i może być przydatna dla osób częściowo już zaznajomionych z tematem z innych źródeł, takich jak np. wcześniej wydana przez "NetWorld" książka Vademecum teleinformatyka. Opracowanie może spełniać funkcję pośrednią między podręcznym słownikiem podstawowych terminów i zwrotów teleinformatycznych a encyklopedią podającą szczegółowo wyjaśnienie poszukiwanych informacji. Strona merytoryczna leksykonu wzbogacona jest kilkudziesięcioma kolorowymi rysunkami, wyjaśniającymi w prosty sposób treść hasła lub istotę poruszanego problemu, a w miarę możliwości dająca graficzne wyjaśnienie działania urządzenia bądź konkretnej aplikacji tematycznie związanej z hasłem. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w opracowaniu umieszczono tylko najistotniejsze hasła oraz przykłady najnowszych rozwiązań komunikacyjnych, charakterystycznych dla współczesnych trendów panujących w telekomunikacji.