Wydanie 4/2000, 1 kwietnia 2000

Infrastruktura
Systemy i narzędzia
Testy i porównania
Internet intranet
Zarządzanie i bezpieczeństwo
Nowe technologie
Telekomunikacja
Świat w sieci