Wydanie 2/2000, 1 lutego 2000

Infrastruktura
Systemy i narzędzia
Nowe technologie
Telekomunikacja
Świat w sieci