Przegląd Produktów Sieciowych, 1 października 1999

Szanowni Czytelnicy, "NetWorld" ma już 5 lat. Po raz piąty także prezentujemy nasze coroczne specjalne, jesienne wydanie - Przegląd produktów sieciowych - którego celem jest stworzenie możliwie pełnej panoramy polskiego rynku teleinformatycznego. Wszystkie zainteresowane firmy działające na polskim rynku (przede wszystkim producentów, ich przedstawicieli oraz firmy dystrybucyjne) zaprosiliśmy do współpracy przy tworzeniu maksymalnie pełnego obrazu polskiego rynku teleinformatycznego A.D. 1999. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim firmom, aktywnie uczestniczącym w naszym projekcie wydawniczym (ich liczba co roku zwiększa się, co nas cieszy), dostarczającym wyczerpujących danych o swojej ofercie. Mamy nadzieję, że stworzony obraz - przegląd produktów w ujęciu tabelarycznym - ułatwi potencjalnym nabywcom porównywanie sprzętu i oprogramowania oraz dokonywanie właściwego wyboru rozwiązania. Pomocą może także posłużyć dodatkowo wprowadzony Poradnik nabywcy rozwiązań i sprzętu sieciowego, gdzie zamieściliśmy zestaw praktycznych zaleceń i porad specjalistów sieciowych, jak sądzimy, przydatnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących wyboru i zakupu rozwiązań IT, sprzętu i oprogramowania do budowy nowych lub modernizacji istniejących systemów teleinformatycznych. Porównując i analizując zawartość tegorocznego wydania w stosunku do edycji z lat poprzednich, można wskazać na kilka zasadniczych tendencji: liczba firm/producentów w pewnym sensie ulega zmniejszeniu w wyniku dynamicznego procesu łączenia się (tzw. fuzji) i przejmowania małych firm przez gigantów (o czym na bieżąco piszemy w regularnych numerach "NetWorlda"), zauważalna jest postępująca konwergencja produktów i rozwiązań sieciowych pochodzących ze świata sieci komputerowych i telekomunikacji, wyraźnie widać zdobywanie dominacji przez niektóre rozwiązania technologiczne, jak np.: switching, Ethernet, Fast Ethernet (wkrótce Gigabit Ethernet), zastępowanie hubów i routerów przełącznikami (wystarczy spojrzeć na rozbudowaną tegoroczną tabelę przełączników i kurczące się zestawienia koncentratorów i routerów) czy bogata tabelka media-konwerterów, ważnym segmentem krajowego rynku teleinformatycznego pozostają systemy okablowania strukturalnego - nadal przybywają nowi dostawcy (Ackermann, Wiremold-Polam Suwałki), co świadczy o nie słabnącym zapotrzebowaniu na dalszą rozbudowę i modernizację krajowej infrastruktury teleinformatycznej. W imieniu zespołu przygotowującego niniejsze wydanie życzę przede wszystkim satysfakcji z dokonanych wyborów i udanych zakupów produktów sieciowych, przynoszących wymierne korzyści ekonomiczne w Państwa firmach i organizacjach, do czego - mamy nadzieję - w jakimś stopniu przyczyni się nasza publikacja. Stefan Kaczmarek , redaktor prowadzący Przegląd produktów sieciowych opracowali Andrzej i Edward Janikowscy. Wyjątkiem są wprowadzenia do rozdziałów o zaporach ogniowych, serwerach webowych i emulatorach oraz tabela z serwerami DBMS, które przygotował Józef Muszyński, a także rozdział o telefonii GSM, opracowany przez Adama Urbanka.
Karty sieciowe
Karty Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Karty sieciowe 100 Mb/s
Karty ATM
Karty X.25
Karty Token Ring 4/6/32/100 Mb/s
Przełączniki
Przełączniki LAN
Przełączniki ATM
Przełączniki Frame Relay
Przełączniki X.25
Huby (koncentratory)
Huby wieżowe
Huby modularne i stałe
Routery
Routery oddziałowe
Routery zakładowe (enterprise)
Frame Relay
FRAD - urządzenia dostępu do sieci FR
Multipleksery
Media-konwertery
ISDN
Karty i adaptery obudowane ISDN
Terminale cyfrowe ISDN
Analizatory i sondy
Analizatory protokołów LAN
Testery i analizatory protokołów WAN
Analizatory protokołów telekomunikacyjnych
Sondy RMON
Modemy
Modemy analogowe
Modemy szerokopasmowe xDSL
Oprogramowanie systemowe
Sieciowe systemy operacyjne
Emulatory
Systemy zarządzania zasobami sieciowymi
Zarządzanie jakością usług sieciowych
Oprogramowanie systemów groupware
Serwery
Serwery dedykowane
Serwery zdalnego dostępu
Serwery webowe
Serwery relacyjnych baz danych
Komputery sieciowe
Telefonia
Telefony komórkowe GSM 900/1800
Przełącznice PABX
Ochrona i bezpieczeństwo
Sieciowe systemy asekuracyjne
Zapory ogniowe
Zasilacze UPS
Bezprzewodowe sieci radiowe
Okablowanie
Systemy okablowania strukturalnego
Systemy zarządzania okablowaniem
Testery okablowania LAN
Kable sieciowe
Poradnik nabywcy rozwiązań i sprzętu sieciowego