Teleinformatyka 2000 cz.II, 1 października 1999

Szanowni Czytelnicy, Oddając w Wasze ręce drugą część naszej publikacji, przypominamy, że naszym zamiarem było stworzenie możliwie pełnego obrazu technologii teleinformatycznych i trendów panujących na światowym i polskim rynku na przełomie stuleci oraz podjęcie próby określenia kierunków rozwoju teleinformatyki w pierwszej dekadzie XXI w. Szczególnie interesowała nas kwestia postrzegania przez firmy działające na polskim rynku przenikania się światów telekomunikacji i sieci komputerowych oraz najbliższej przyszłości konwergencji tych dziedzin. Tematyka drugiej części TELEINFORMATYKI 2000 objęła przede wszystkim zagadnienia dotyczące technologii sieciowych (od strony sprzętowej i oprogramowania) oraz dodatkowo kwestie związane z metodami archiwizacji danych. Podobnie jak w części pierwszej syntezę przygotowaną przez redakcję zestawiliśmy z wiedzą, którą podzieliły się z nami firmy z branży teleinformatycznej. Producentów aktywnego sprzętu sieciowego, oprogramowania, dystrybutorów oraz integratorów systemowych zapytaliśmy o ich strategie, obrane kierunki rozwoju, wybrane rozwiązania technologiczne oraz przewidywany kształt rynku w perspektywie pierwszego dziesięciolecia XXI w. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim szefom i przedstawicielom firm - współautorom naszej publikacji, którzy podzielili się swoimi poglądami, traktując naszą ankietę jako formę zabawy w przepowiednie. Oryginalną wizję teleinformatyki przyszłości zaprezentował pan Jacek Sobkowski z firmy Action: Tempo rozwoju technologii informatycznych ma charakter postępu geometrycznego. W okolicach 2010 r. wszechobecna będzie technologia biokomputera. Taką "maszynę" będzie się zasilać podlewając ją (wskaźnik wilgotności będzie uruchamiał nawadnianie, oczywiście, automatycznie). Pozostałe składniki pokarmowe biokomputer będzie czerpał z powietrza (azot). Komunikacja z "biokomputerem" odbywać się będzie przez fale mózgowe alfa. W Teleinformatyce 2000 nie wypada nie wspomnieć o problemie roku 2000, który - jeszcze przed zaistnieniem samego zjawiska - przynosi dotkliwe skutki. Dane GUS za I kwartał br. - odnotowano spadek obrotów na polskim rynku komputerowym o 10 proc. - dowodzą (oprócz ogólnego wyhamowania gospodarki), że część pieniędzy przeznaczonych na nowe inwestycje teleinformatyczne idzie na sprawdzanie własnych systemów i przygotowanie się do eliminacji skutków problemu roku 2000. Także na Zachodzie jest zauważalne asekuracyjne podejście do nowych zakupów. Oczekując nowoczesnych rozwiązań technologicznych przyszłego stulecia, wszyscy chcieliby mieć tegorocznego Sylwestra już za sobą i powitać pierwsze dni Nowego Roku spokojni o swoje systemy teleinformatyczne, czego życzymy naszym Czytelnikom już na półmetku 1999 r. Ponownie gorąco zachęcamy wszystkich chętnych do podzielenia się z redakcją (najlepiej via e-mail: [email protected]) własnymi uwagami i opiniami dotyczącymi poruszanych kwestii. Najciekawsze opublikujemy. Stefan Kaczmarek , redaktor prowadzący
Sieci komputerowe 2000
Wprowadzenie
Czynniki wpływające na ewolucję sieci komputerowych
Mikroelektronika
Układy scalone ASIC
Mikroprocesory
Serwery
Systemy klienta
Postęp w technologii mediów transmisyjnych
Ewolucja sieci WAN
Ewolucja sieci LAN
Bezprzewodowe sieci LAN
Token Ring
FDDI
Wirtualne sieci LAN
Prywatne sieci wirtualne
Ewolucja technik przełączania
Routery z przetwarzaniem równoległym
Przełączanie w warstwie 3
Przełączanie warstwy 4
Przełączniki serwerowe
Ewolucja sieci publicznych
Podsumowanie
mówią Firmy (I)
Oprogramowanie 2000
Systemy operacyjne
Kierunki ewolucji systemów operacyjnych
Systemy zarządzania
Zarządzanie oparte na regułach
Usługi katalogowe
Systemy zarządzania desktopami
Ewolucja systemów zarządzania
Projektowanie aplikacji
Technologia obiektowa
Uniwersalne klocki do budowy aplikacji
Języki skryptowe
Prognozy dla Javy
Bazy danych i hurtownie danych
Hurtownie danych
Ewolucja baz danych
World Wide Web
HTTP-ng
XML - elastyczna specyfikacja
Szablony stylów - jednolity wystrój stron WWW
HTML 4.0 - skończona gałąź ewolucji?
Ekstranety - przyszłość transakcji biznesowych
Kierunki rozwoju standardów
Prognozy dla ekstranetów
Ochrona systemów informatycznych
Mechanizmy szyfrowania danych
Podpisy cyfrowe i uwierzytelnianie
Infrastruktura kluczy publicznych (PKI) i instytucje certyfikujące (CA)
Perspektywy rozwoju technik kryptograficznych
mówią Firmy (II)
Archiwizacja 2000
Pamięć masowa i archiwizacja danych
Stan technologii zapisu na taśmach
Nowe technologie zapisu taśmowego
Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie pamięciach dyskowych
Przyszłość pamięci masowych
Era technologii DVD
mówią Firmy (III)
Przepowiednie 2000