Teleinformatyka 2000 cz.I, 1 października 1999

Szanowni Czytelnicy, Celem naszej publikacji jest pokazanie możliwie pełnego obrazu technologii teleinformatycznych i trendów panujących na światowym i polskim rynku (szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu) oraz próba określenia kierunków technologicznego rozwoju w pierwszej dekadzie XXI w. Szczególnie interesowała nas kwestia postrzegania przez firmy działające na polskim rynku przenikania się światów telekomunikacji i sieci komputerowych oraz najbliższej przyszłości konwergencji tych dziedzin. Tematyką I części specjalnego wydania miesięcznika "NetWorld" - TELEINFORMATYKA 2000 - objęliśmy zagadnienia z zakresu: telekomunikacji, okablowania oraz aparatury pomiarowej. Syntezę przygotowaną przez redakcję zestawiliśmy z wiedzą, którą podzieliły się z nami firmy oferujące najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne, ujęte w cztery - mamy nadzieję - reprezentatywne grupy: operatorzy, dostawcy okablowania i aparatury pomiarowej, krajowi producenci/dystrybutorzy i integratorzy telekomunikacyjni oraz koncerny teleinformatyczne. Zainteresowanym firmom przekazaliśmy zestaw otwartych pytań - dających możliwość szerokiego wypowiedzenia się na temat własnych strategii, kierunków rozwoju, wyborów technologii czy kształtu rynku w perspektywie pierwszego dziesięciolecia XXI w. Na podstawie odpowiedzi można sformułować kilka zasadniczych wniosków. Określając zasadniczy trend można powtórzyć za Judy Estrin, CTO Cisco Systems: Nigdy wcześniej nie było łatwiej włączać wszelkiego rodzaju aplikacji do sieci. Problem obecnie polega na maksymalnym zwiększaniu ekonomiki transmisji danych i głosu oraz doskonaleniu jakości przekazu aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem szybkości gigabitowych. Specjaliści z firm oferujących okablowanie w większości wskazują na stopniowy, powolny schyłek okablowania miedzianego, wypieranego (w perspektywie najbliższych 10 lat) przez instalacje światłowodowe. Jeden z producentów uważa, że już niebawem możemy oczekiwać pojawienia się okablowania strukturalnego w naszych domach i mieszkaniach. Wiedzeni ciekawością zapytaliśmy także o postać urządzenia komunikacyjnego przyszłości - tutaj możemy spodziewać się inteligentnego, wielousługowego i wieloczynnościowego terminalu. Trudno nie zauważyć przyspieszenia w procesie konwergencji telekomunikacji i informatyki - przez łączenie różnorodnych systemów w jedną, elastyczną sieć opartą na protokole IP. Oprócz wprowadzanych innowacji technologicznych dowodzą tego również dobitnie fakty przejmowania przez koncerny telekomunikacyjne typowych firm sieciowych (jak choćby ostatnio wykupienie firmy Ascend przez Lucent Technologies, Bay Networks przez Nortel czy wcześniej Packet Engines przez Alcatela). Zapraszając do lektury Teleinformatyki 2000 jednocześnie gorąco zachęcamy naszych Czytelników do podzielenia się z redakcją (najlepiej via e-mail: [email protected]) własnymi uwagami i opiniami dotyczącymi poruszanych kwestii. Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy. Stefan Kaczmarek , redaktor prowadzący
Telekomunikacja 2000
Stan i perspektywy rozwoju
Ewolucja technologii transmisji
Nowe usługi komunikacyjne
Stan technologii telekomunikacyjnych w Europie
Sieci stacjonarne
Telefonia ruchoma
Przekaz danych cyfrowych
Światowe trendy w telekomunikacji
Prognozy krajowe do 2010 r.
Ważniejsze dokonania ostatniej dekady w Polsce
Okablowanie 2000
Znaczenie systemów okablowania strukturalnego
Obecnie stosowane standardy i związane z nimi kategorie i klasy
Jak powstawały systemy okablowania strukturalnego?
Rok 2000 początkiem ery gigabitowej
Nie zajęte segmenty rynku
Ekranować czy nie?
Jeszcze raz o nowych standardach
Gigabitowe testery i analizatory
Operatorzy
Dostawcy okablowania i aparatury pomiarowej
Krajowi producenci/dystrybutorzy i integratorzy telekomunikacyjni
Koncerny teleinformatyczne