Wydanie 10/1999, 1 grudnia 1999

Testy i porównania
Nowe technologie
Świat w sieci