Wydanie 7/1999, 1 września 1999

Testy i porównania
Internet intranet
Telekomunikacja
Świat w sieci