Wydanie 4/1999, 1 kwietnia 1999

Sieci lokalne
Nowe technologie
Telekomunikacja
Świat w sieci
Sieci rozległe