Wydanie 2/1999, 1 lutego 1999

Sieci lokalne
Infrastruktura
Systemy i narzędzia
Internet intranet
Nowe technologie
Telekomunikacja