przegląd produktów sieciowych, 1 października 1998

Szanowni Państwo, W ostatnich kilku latach asortyment i liczba produktów sieciowych stale rosną. Myślę, że najlepiej zaświadcza to o utrzymującym się trendzie rozwojowym w dziedzinie sieci komputerowych i telekomunikacji. Fakt ten w pełni znajduje odzwierciedlenie w tegorocznym, już trzecim z rzędu, Przeglądzie produktów sieciowych. Pokazujemy w nim Państwu podstawowe charakterystyki eksploatacyjne i ceny blisko 3000 produktów sieciowych wytwarzanych przez różnych producentów, głównie amerykańskich i europejskich. W ubiegłorocznym Przeglądzie zbiór ten liczył nieco ponad 2000 produktów. Dla przejrzystości tegorocznego Przeglądu, przy zwiększonej jego objętości, wszystkie produkty pogrupowano w następujących działach tematycznych: 1. Karty sieciowe, 2. Oprogramowanie systemowe, 3. Analizatory protokołów, 4. Huby (koncentratory) , 5. Telekomunikacja, 6. Przełączniki, 7. Routery, 8. Serwery, 9. Ochrona i bezpieczeństwo, 10. Okablowanie, 11. Systemy instalacyjne. Jako nowości asortymentowe występują: poczty elektroniczne i zapory ogniowe (dział: oprogramowanie systemowe), telefony komórkowe i systemy komutacyjne (dział: telekomunikacja), serwery zdalnego dostępu i webowe (dział: serwery), wyłączniki różnicowoprądowe i agregaty prądotwórcze (dział: ochrona i bezpieczeństwo), kanały kablowe naścienne, kolumny kablowe, kasetony podłogowe i szafy dystrybucyjne (dział: systemy instalacyjne). Zdajemy sobie sprawę, że prezentowany materiał, zwłaszcza w zakresie produktów nowych, nie jest wyczerpujący. Ze względu na cykl produkcyjny czasopisma nie byliśmy w stanie uwzględnić wielu wciąż pojawiających się nowości. Spodziewamy się reakcji firm, których produkty nie znalazły się w tabelach; zapraszamy do nadsyłania uzupełnień i współtworzenia kolejnych edycji. Podane w tabelach ceny mają charakter orientacyjny i mogą nieco różnić się od końcowych cen polskich dystrybutorów. Tegoroczny Przegląd produktów sieciowych opracowano na podstawie własnych materiałów International Data Group oraz informacji uzyskanych z ponad 50 firm działających na polskim rynku. Firmom tym redakcja NetWorlda składa serdeczne podziękowanie. Bronisław Piwowar
Karty sieciowe
Karty Ethernet 10/100/1000
Karty 100 Mb/s
Karty X.25 Karty Token Ring
Karty ATM
Przełączniki
Przełączniki LAN
Przełączniki ATM LAN
Przełączniki telekomunikacyjne ATM
Przełączniki Frame Relay
Przełączniki X.25
Huby (koncentratory)
Huby wieżowe
Huby modularne
Huby dla grup roboczych
Huby zakładowe
Routery
Routery oddziałowe
Routery zakładowe
FRADy
Multipleksery
Media-konwertery
ISDN
Karty ISDN
Adaptery obudowane ISDN
Serwery
Serwery dedykowane
Serwery dostępu zdalnego
Serwery webowe
Serwery DBMS
Modemy/faksy
Karty modemowe/faksowe
Modemy/faksy obudowane
Komputer sieciowy
Oprogramowanie systemowe
Sieciowe systemy operacyjne
Emulatory
Platformy zarządzania zasobami sieciowymi
Systemy zarządzania jakością usług sieciowych
Systemy poczt elektronicznych
Analizatory i sondy
Analizatory protokołów LAN
Testery i analizatory protokołów WAN
Analizatory protokołów telekomunikacyjnych
Sondy RMON
Testery sieciowe
Telefonia i transport danych
Telefony analogowe NMT 450
Telefony komórkowe GSM 900
Telefony komórkowe GSM 1800
Cyfrowe systemy komutacji
PABX
Sieci bezprzewodowe
Ochrona i bezpieczeństwo
Sieciowe systemy asekuracyjne
Zapory ogniowe
Zasilacze UPS
Wyłączniki różnicowoprądowe
Agregaty prądotwórcze
Okablowanie
Systemy okablowania strukturalnego
Systemy zarządzania okablowaniem
Testery okablowania LAN
Systemy instalacyjne
Listwy i kanały kablowe naścienne
Szafy dystrybucyjne, stojaki i ramy montażowe
Kolumny (słupki) kablowe
Kasetony (kanały) podłogowe
Korytka kablowe