Wydanie 10/2005, 1 października 2005

Prezentacje firmowe

Real Time Data Integration, czyli ciągłość procesów biznesowych

GridwiseTechKluczowe dla biznesu dane nie mogą być tracone. Jednocześnie ilość danych uznawanych za kluczowe rośnie. Z tego powodu technologia składowania i zarządzania danymi jest dobrem strategicznym, zapewniającym ciągłość działania przedsiębiorstwa (Business Continuity).

Infrastruktura
Testy i porównania
Zarządzanie i bezpieczeństwo
Nowe technologie
Telekomunikacja
Świat w sieci
Porady