10/98, 1 października 1998

Sieci lokalne
Test serwerów (XVII)
Jak wiadomo, jednym z najważniejszych elementów każdej sieci LAN jest pracujący szybko i niezawodnie serwer. Aby ułatwić Państwu wybór właściwego serwera, prezentujemy wyniki testów przeprowadzanych przez naszych kolegów z tygodnika "Network World".
Komunikacja przez IP
Wybrane aspekty konwergencji IP
VOIP (Voice Over IP), IP Telephony, Internet Telephony, VON (Voice Over the Net) -to aż cztery nazwy określające transport głosu w sieci IP, nowe - jak się wydaje - eldorado świata telekomunikacji. Czy stara koncepcja sieci uniwersalnej, integrującej wszystkie usługi, urzeczywistni się wraz z ekspansją głosu przez IP? To pytanie zadają sobie zarówno operatorzy telekomunikacyjni i administratorzy ISDN, jak też producenci urządzeń sieciowych oraz dostawcy usług internetowych. I o ile dla tych pierwszych jest ono dosyć kłopotliwe, o tyle druga grupa dostrzega w nowej technologii swoje szanse rozwojowe.
Telefonia IP w intrasieciach
Chociaż większość zarządców sieci od dawna znała potencjalne korzyści, jakich może przysporzyć integracja głosu i danych, to jednak korzystanie z tej możliwości nie jest zbyt powszechne: jeszcze niedawno niewiele produktów telefonii IP było gotowych do wdrożenia w intrasieciach.
Faksem przez Internet
Przesyłanie faksów przez Internet obniża koszty przesyłki nawet o 70 proc. w stosunku do tradycyjnej metody oferowanej przez sieci PSTN telekomów. Internetowy trafik faksowy stale rośnie i według prognoz może osiągnąć w 2000 r. 28 proc. wszystkich usług faksowych.
Rynek oprogramowania TCP/IP
W roku 1995 rynek oprogramowania stosów TCP/IP dla Windows, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na technologię umożliwiającą podłączanie PC do korporacyjnych intrasieci i Internetu, wyglądał niezwykle obiecująco...
Nowe technologie
Ruch w trybie czasu rzeczywistego w sieci Internet
Wraz ze wzrostem skali rozpowszechnienia Internetu i prywatnych sieci intranet pojawi się w stosunku do nich wiele nowych wymagań, wśród nich dotyczące obsługi aplikacji w czasie rzeczywistym.
Nowe techniki etykietowania wspierają usługi QoS w sieciach z protokołem IP
Pojawienie się licznych prywatnych sieci wirtualnych oraz aplikacji wymagających szerokiego pasma i wrażliwych na opóźnienia, takich jak przekazywanie głosu i wideo przez sieci IP, wywołało silną motywację do polepszenia i rozwoju poziomu usług QoS w Internecie.
Bezpieczeństwo sieci
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych (cz. 2)
Problemami archiwizacji i tworzeniem kopii bezpieczeństwa zaczynamy się interesować dopiero wtedy, gdy odtworzenie owoców długotrwałej pracy staje się kłopotliwe z powodu awarii systemu. Na tworzenie kopii bezpieczeństwa jest już za późno, a odzyskanie utraconych informacji staje się zwykle niemożliwe. Brak takich archiwalnych bądź bezpiecznych kopii w lokalnej sieci komputerowej to katastrofa, za którą jest odpowiedzialny administrator systemu.
Telekomunikacja
Ewolucja w systemach komutacji
Dostęp do znacznych przepływności sieci optycznych o szybkościach między węzłami komutacyjnymi sięgających terabajtów na sekundę wymusza wprowadzanie coraz to nowych urządzeń transmisyjnych i nowocześniejszych systemów komutacji. W niedalekiej przyszłości "wąskim gardłem" telekomunikacji staną się bowiem nie trakty komunikacyjne, lecz same węzły przełączające, już teraz coraz częściej rozmieszczane na obrzeżach infrastruktury sieciowej.
Na koniec
Pracownicy grają
Gry komputerowe mogą umacniać więzy koleżeńskie wśród pracowników, jednak firma musi określić ścisłe reguły zabawy.