7/98, 1 lipca 1998

Sieci lokalne
Przełączanie na switching
Wraz z przełącznikami warstwy 3 technologiczna historia zatoczyła pełne koło: od routingu, przez bridging, przełączanie znów do routingu (biorąc pod uwagę funkcje przełączników warstwy 3). Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, dokąd zaprowadził nas switching. Spróbujmy też przewidzieć, jak za sprawą przełączania będą wyglądały nasze sieci w przyszłości.
Nowe technologie
Zwiększenie wydajności sieci szkieletowej IP
Dzięki badaniu nadchodzących pakietów transmisyjnych nowe przełączniki wspierające autokonfigurację IP mogą, bez udziału protokołu routingu, określić, gdzie znajdują się lokalne podsieci i stacje końcowe IP. Proces ten jest niewidoczny dla urządzeń w sieci i nie wymaga ręcznej konfiguracji.
ATM zapewnia usługi QoS w sieci IP
Internet, który dziś oferuje pojedyncze usługi, ewoluuje w kierunku infrastruktury pełniącej usługi różnorodne, co daje nadzieję na powstanie uniwersalnej sieci przesyłania głosu, wideo i danych.
W cieniu gigantów
Jest wiele firm, które projektują układy scalone, ale ich wykonanie zlecają wyspecjalizowanym w tej dziedzinie producentom. Dlatego nazywa się je firmami fabless semi - od słów fabricate (produkować), less (bez) i semiconductor (półprzewodnik). Są to z reguły niewielkie firmy, ale ich wpływu na rozwój technologii sieciowych nie można nie doceniać.
Systemy
Rywalizacja NT z Unixem
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych wydawało się, że Unix pokona wszystkich rywali. Rzeczywiście, wiele dobrych systemó w operacyjnych nie obroniło się, ale dodajmy od razu, że nie tylko za sprawa Unixa. Rozwijany od około trzydziestu lat system Unix przestaje dominować w świecie systemó w operacyjnych i serweró w".
A może Linux?
Przed podjęciem decyzji o wyborze systemu operacyjnego dla serwerów intrasieci warto zapoznać się z Linuxem - wydajną i bezpłatną alternatywą komercyjnych propozycji.
JavaBeans - klocki do budowy aplikacji intrasieci
Wzorem innych dostawców również Sun oferuje komponenty wielokrotnego użytku, zapewniające szeroki zestaw funkcji niezwykle użytecznych przy tworzeniu aplikacji intrasieciowych.
Internet-intranet
Internet przez GSM
Korzystanie z usług Internetu przez klasyczne przewodowe łącza modemowe jest bardzo popularne. Coraz większa liczba użytkowników chce korzystać z tych samych usług podczas podróży. Umożliwia to telefon GSM wyposażony w interfejs do komputera. Niestety, w tym przypadku okazuje się, że jakość świadczonych usług obniża się. Szybkość uzyskiwania informacji maleje, rośnie czas oczekiwania, dużo częściej występuje utrata połączenia. Czy można poprawić tę sytuację? Prowadzone prace badawcze pokazały, że tak.
Telekomunikacja
Standard Fibre Channel
Specyfikacja kanału optycznego Fibre Channel (w terminologii amerykańskiej Fiber Channel) opisuje połączenia komputerowe wysokiej jakości, umożliwiające szybki transport dużej ilości informacji między stacjami roboczymi, systemami pamięciowymi i peryferiami komputerów na ograniczonym obszarze, związanym zwykle z funkcjonowaniem sieci kampusowych..
Na koniec
Czy znasz ten kawał (elektroniczny)?
Ludzie uwielbiają uszczęśliwiać innych specjałami zdobytymi z własnych źródeł dziwnych i śmiesznych wiadomości, a także uwielbiają być w ten sposób uszczęśliwiani. Więc kiedy słyszysz, że kierownictwo twojej firmy lamentuje z powodu nadużywania firmowego systemu pocztowego. Możesz zacząć argumentować, że pocztowe bzdurki są bardzo istotne.