6/98, 1 czerwca 1998

Między sieciami
Przez modem do sieci LAN
Porównanie pięciu serwerów RAS. Jeśli przyjąć założenie, że miarą jakości serwera zdalnego dostępu obsługującego korporacyjną sieć LAN są: duża przepustowość i zdolność sprzęgania z tą siecią jak największej liczby zewnętrznych klientów, to Versalar 5000 Access Switch (Bay Networks) nie ma sobie równych.
Przyszłość zdalnego dostępu
Przyszłość zdalnego dostępu do sieci LAN zapowiada się interesująco. Na horyzoncie wyraźnie widać już takie rozwiązania, jak: modemy analogowe pracujące z szybkością 56 kb/s (standard V.90), bezprzewodowa telefonia IP, ADSL, modemy kablowe czy sieci frame relay, żeby wymienić tylko kilka najważniejszych technologii.
Tworzenie zabezpieczeń zdalnego dostępu
W ciągu ostatnich sześciu lat zarządzanie zdalnym dostępem w sieciach komputerowych przeszło ewolucję - od systemów w pełni rozproszonych z nikłymi możliwościami zarządzania scentralizowanego do scentralizowanych systemów zarządzania serwerowego.
Systemy
Kompatybilność Javy
Od momentu pierwszej odsłony Javy, dokonanej przez Sun Microsystems w roku 1995, wielu projektantów aplikacji liczyło na język programowania wprowadzający ich na Ziemię Obiecaną platformowej niezależności. Jednak w opinii niektórych obserwatorów ostatnie zapowiedzi Microsoftu i Hewlett­Packarda stawiają pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia celu: "napisz raz, uruchom wszędzie".
Dwugłos w sprawie Javy
Na pytanie - czy Java może już wkroczyć do sieci przedsiębiorstw? - próbują odpowiedzieć dwaj eksperci z przeciwnych sobie obozów.
InfoBus
Rosnąca popularność Javy w środowisku Internetu i intrasieci jest dla projektantów znakomitą okazją do tworzenia nowej klasy interaktywnych aplikacji webowych. Zamiast pisania skryptów JavaScript lub VBScript szyna informacyjna komponentów Javy umożliwia standaryzowaną wymianę danych pomiędzy komponentami Javy na stronie WWW przez proste parametry HTML.
Zastosowania
Jak powstawała sieć teleinformatyczna Elektrociepłowni Żerań?
Osoby odpowiedzialne za informatyzację żerańskiej elektrociepłowni przybliżają nam niełatwy proces powstawania nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej w realiach swojego zakładu.
Bezpieczeństwo sieci
Wojny informacyjne
Wraz z rozwojem technologicznym informacja stała się niezwykle cennym towarem, decydującym o powodzeniu nie tylko dużych przedsięwzięć biznesowych i politycznych, ale także o uzyskaniu przewagi militarnej w konfliktach zbrojnych. Ile prawdy, a ile fikcji zawierają dramatyczne opowieści o penetracji ośrodków komputerowych przy użyciu arsenałów wojen informacyjnych? Zagrożenia bezpieczeństwa i przedmioty ochrony w systemie informatycznym. Modele bezpieczeństwa Mówiąc o bezpieczeństwie organizacji, w pierwszym rzędzie powinniśmy postarać się o znalezienie odpowiedzi na pytania: co chronimy (czyli jakie są przedmioty ochrony) i przed czym chronimy.
Telekomunikacja
Sieci inteligentne, czyli inteligencja w sieci
W połowie br. zacznie funkcjonować w Polsce pierwsza sieć inteligentna (IN - Intelligent Network) umożliwiająca dostawę nowoczesnych usług telekomunikacyjnych za pomocą istniejących linii telefonicznych. Instalacja nowych usług wymaga doposażenia istniejących systemów komutacji w systemy komputerowe i nowe oprogramowanie podnoszące jakość i komfort korzystania z sieci. Niestety - za dodatkową opłatą uiszczaną przez abonenta.
Na koniec
Schodząc do poziomu biznesu...
Michael Dertouzos - dyrektor słynnego Laboratory of Computer Sciences w Massachusetts Institute of Technology (MIT) - omawia perspektywy ciągłego wzrostu Internetu, mówi też o rywalizacji z firmą Microsoft, konflikcie między technologami i humanistami, a co najważniejsze próbuje odpowiedzieć na pytanie, dokąd nas to wszystko zaprowadzi.