Wydanie 16-1991, 3 września 1991

Informacja
Konkurs
MS-DOS
Piąty cykl cywilizacji
Płaskie ekrany
Rynek
Telekomunikacja
Unix v.4
Wieści
Wydawnictwa IDG