4/98, 1 kwietnia 1998

Sieci lokalne
Gigabit Ethernet - technologia z przyszłością
Problem z Gigabit Ethernetem polega na tym, że jak dotąd mało kto pokusił się o porównanie przełączników tego standardu dostępnych obecnie na rynku. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę, prezentując kilka tego typu urządzeń. Proponujemy też zapoznanie się z teoretycznymi podstawami nowej technologii.
Technologia ATM
Koniec zauroczenia ATM?
Jeszcze niedawno ATM Forum promowało ATM jako technologię, dzięki której pecet będzie mógł przesyłać przez sieci LAN i WAN dane, głos i obrazy wideo. Obecnie wiemy już, że sprzęgające dwa pecety łącze na całej swej długości oparte na technologii ATM to jak na razie fantazje.
Między sieciami
FDDI w czasach przełączania
Technologia FDDI oddaje stopniowo teren. Wypierana przez Ethernet 100 Mb/s i ATM utrzymuje się jeszcze na rynku dzięki wysokiej niezawodności. Nieunikniony schyłek tego prawdziwego i rzetelnego pioniera przepływności 100 Mb/s ma swoje źródło głównie w przełączaniu.
Zastosowania
Krajowa sieć naukowa ATM POL-34
Sieć POL-34 rozwijana jest z inicjatywy MAN-ów, przy dużym entuzjazmie ich zespołów projektowych i naukowych. Celem tej inicjatywy jest stworzenie nowych możliwości rozwoju powszechnego Internetu, takich jak: połączenie serwerów bibliotecznych, dostęp do krajowych baz danych i krajowych serwerów licencyjnych oraz wytworzenie nowej klasy usług dla nauki, związanych z zastosowaniem multimediów i metaprzetwarzania. Powyższe działania są zgodne koncepcyjnie z inicjatywą amerykańskich uniwersytetów, znaną pod nazwą Internet2. Można więc uznać, że jest to polska wersja Internet2.
Bezpieczeństwo sieci
anatomia symulowanego włamania
Opisana historia jest oparta na doświadczeniach firmy zajmującej się oceną skuteczności systemów ochrony. Duży bank, o światowym zasięgu, zamierzał wprowadzić dla 7 milionów klientów zdalne usługi bankowe, oparte na technologii webowej. Usługi te powinny umożliwić klientom dostęp do własnych kont, realizowanie płatności i przelewów oraz zdalne zarządzanie finansami. Fundamentalnym problemem tego przedsięwzięcia stało się zapewnienie bezpieczeństwa takim operacjom.
Systemy
Odświeżanie serwerów NetWare
Firma NetPro Computing oferuje produkt o nazwie Config Central pomagający administratorom sieci zarządzać wieloma wersjami sterowników programowych i modułami NLM na poszczególnych serwerach sieci.
Telekomunikacja
Technologia HDSL
Stosowana coraz częściej w telekomunikacji technologia HDSL umożliwia uzyskanie przepływności 2 Mb/s za pomocą zwykłej dwuprzewodowej linii telefonicznej. Dedykowany odcinek symetrycznej linii telefonicznej może być wykorzystany jako szerokopasmowy trakt cyfrowy 2 Mb/s bądź traktowany jako medium transmisyjne do jednoczesnego przekazu 30 zwykłych rozmów telefonicznych za pomocą jednej pary przewodów miedzianych.
Kodowe systemy dostępu wielokrotnego
W ostatnim dwudziestoleciu obserwuje się stale rosnące zainteresowanie bezprzewodowymi (radiowymi) systemami łączności. Dotyczy to przede wszystkim systemów komunikacji z obiektami ruchomymi, w których kanał radiowy jest jedyną możliwą drogą przesyłania informacji.
Nowe technologie
Bezpieczeństwo w modemach kablowych
Zachwyt nad dostępem do taniego i szerokopasmowego medium transportowego z wykorzystaniem modemów kablowych instalowanych w sieciach CATV (Cable Television) jest uzasadniony tylko w ograniczonym zakresie. Problem bezpiecznego przekazywania informacji w tej technologii nie jest jeszcze rozwiązany do końca.
Na koniec
Dwugłos antymonopolowy
Czy amerykański Departament Sprawiedliwości powinien nękać Billa Gatesa i Microsoft za praktykę łączenia produktów (bundling)?