2/98, 1 lutego 1998

Sieci lokalne
Szybko, jeszcze szybciej...
Coraz większe potrzeby sprawiają, że do sieci LAN wkraczają technologie ATM, Gigabit Ethernet i Layer 3 Switching.
Szybciej, ale jak?
W naszym przeglądzie najnowszych technologii pozwalających budować sieci LAN transportujące pakiety i komórki z szybkością kilkuset Mb/s przyjrzymy się bliżej ATM i Gigabit Ethernet (a szczególnie tej drugiej technologii).
Systemy
NDS for NT
Oprogramowanie integrujące NT i NetWare daje Novellowi przewagę nad Microsoftem w dziedzinie zaawansowanych usług katalogowych.
Technologie komponentowe
Rozwijające się dynamicznie technologie komponentowe, reprezentowane przez aplety Javy i sterowniki ActiveX, stawiają przed projektantami problem wyboru właściwej technologii, a przed menedżerami kwestie zapewnienia właściwego poziomu wydajności i ochrony sieci.
Sieci rozległe
Frame Relay w 10 pigułkach
Technologia Frame Relay zdobywa powodzenie prawie na wszystkich kontynentach, chociaż z różnych powodów. Jej problematyka jest stosunkowo nowa, rozległa i ciekawa. Dla prostoty i przejrzystości została tu podzielona na 10 mniej lub bardziej związanych ze sobą punktów.
Bezpieczeństwo sieci
Polityka bezpieczeństwa i strategie jej realizacji
Politykę bezpieczeństwa organizacji pod względem wagi i charakteru porównać można do polityki obronnej państwa.
Instalatorstwo sieciowe
Wprowadzenie kategorii 6 i 7 do standardów kablowych oficjalnie potwierdzone
17 września komitet standaryzacyjny SC25/WG3 ISO/IEC wydał notatkę prasową przedstawiającą plany wprowadzenia dwóch nowych kategorii i klas w międzynarodowej normie okablowania strukturalnego ISO 11801.
Budynek inteligentny
Dwa duże banki w jednym pałacu
Na placu Teatralnym w Warszawie powstał niezwykły budynek inteligentny. Połączono w nim piękno architektury zaprojektowanego przed ponad 200 laty Pałacu Jabłonowskich z najnowocześniejszymi technologiami teleinformatycznymi.
Internet-intranet
Narzędzia do zarządzania zawartością WWW
Konieczność utrzymywania zawartości ośrodka webowego w stanie jak "najświeższym", spójnym i wolnym od błędów rodzi potrzebę posiadania niezbędnych narzędzi zarządzających. Jednak jak na razie tego rodzaju produkty nie są jeszcze w pełni dojrzałe i ujednolicone.
Telekomunikacja
Integracja głosu i danych
Już od kilkunastu lat idea przesyłania danych, głosu i obrazów wideo przez jednolitą infrastrukturę komunikacyjną zaprząta myśli projektantów, producentów i towarzystw telekomunikacyjnych. Po wielu latach prac standaryzacyjnych opracowano standard interfejsu ISDN, który stworzył podstawy integracji przesyłania danych, głosu i wideo w jednym cyfrowym łączu telekomunikacyjnym.