przegląd produktów sieciowych, 1 października 1997

Szanowni Państwo, Z satysfakcją oddajemy już czwartą edycję Przeglądu produktów sieciowych, odnotowując w ciągu minionego roku kolejny wzrost liczby modułów sprzętowych i programowych używanych do budowy sieci, co dobitnie świadczy o niesłabnącym zapotrzebowaniu rynku na te produkty, a także o wysokiej dynamice rozwoju technologii sieciowych. Ubiegłoroczny Przegląd zawierał około 3000 pozycji, w tym roku jest ich ponad 3500, pochodzących przede wszystkim od wytwórców w Europie i Stanach Zjednoczonych. Większość tych wyrobów jest dostępna w naszym kraju. Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce nieprzerwanie trwa boom projektowania i budowy sieci, zwłaszcza LAN (Local Area Network), ale także WAN (Wide Area Network) i sieci telefonicznych. Są także coraz częściej budowane (bardzo potrzebne) porządne, dedykowane instalacje elektryczne, zasilające sprzęt informatyczny pracujący w sieciach komputerowych - z użyciem nowoczesnych zasilaczy UPS i wyłączników różnicowoprądowych. W samej tylko Warszawie jak grzyby po deszczu powstają piękne architektonicznie, wyposażone w bogate infrastruktury teleinformatyczne budynki inteligentne, tworzące dodatkowo rynek dla produktów sieciowych. Odnotowujemy także inne bardzo ciekawe zjawisko: rozwijające się firmy oraz instytucje o znaczeniu strategicznym dla kraju modernizują lub mają zamiar modernizować swoje sieci. W ramach modernizacji firmy zwykle zwiększają liczbę przyłączy komputerowych i telefonicznych - często stosują wtedy, oferowane przez działających w Polsce dostawców systemów okablowania strukturalnego, najnowsze typy miedzianych kabli skrętkowych i wieloparowych oraz światłowodów, a w konsekwencji instalują najnowsze typy gniazd i krosownic po to, by nowe fragmenty infrastruktur kablowych mogły w pełni akceptować szybkie technologie, takie jak ATM czy gigabitowy Ethernet. Ponadto, w celu zwiększenia przepustowości sieci, budują lub przebudowują punkty centralne sieci, stosując w nich najnowocześniejsze i bardzo wydajne przełączniki, routery, serwery i systemy zarządzania siecią. Firmy, którym szczególnie zależy na niezawodności pracy sieci, fundują sobie nawet dwa punkty centralne. Często w ramach modernizacji przebudowuje się lokalne punkty dystrybucyjne sieci, instalując w nich obok hubów również przełączniki lub tylko przełączniki. Nierzadko wymienia się przestarzałe centrale telefoniczne i rozbudowuje mniejsze, spełniające wymagania technologii zaawansowanych. Ważnym novum jest budowa sieci korporacyjnych, zwłaszcza w bankowości. Wszystko to oczywiście także stymuluje rynek produktów sieciowych. Nasze obserwacje o dynamicznie rozwijającym się rynku sieciowym w kraju, potwierdzają badania rynkowe dotyczące sieci LAN w Polsce, udostępnione naszej redakcji przez IDC (International Data Corp.), specjalnie do Przeglądu produktów sieciowych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Podobnie jak w roku ubiegłym, wszystkie produkty ujęliśmy w działach tematycznych, których lista w tym roku została rozszerzona o następujące pozycje: analizatory telekomunikacyjne, sieciowe bazy danych, media-konwertery, zarządzanie jakością usług (QoS) i komputery sieciowe NC (Network Computers). Tegoroczny Przegląd produktów sieciowych opracowano nie tylko na podstawie materiałów własnych International Data Group, ale przede wszystkim wykorzystując informacje uzyskane z firm sieciowych działających w Polsce. Część firm ankietowanych przez redakcję "NetWorlda" przygotowała wyczerpujące odpowiedzi w formie tabelarycznej. Szkoda, że nie zrobiły tego wszystkie obecne na naszym rynku. Firmom, które przyczyniły się do powstania tegorocznego wydania Przeglądu produktów sieciowych redakcja składa serdeczne podziękowania. Bronisław Piwowar Kolejną edycję Przeglądu produktów sieciowych opracowali Andrzej i Edward Janikowscy. Wyjątkiem są rozdziały o pocztach elektronicznych i serwerach baz danych - opracowane przez Józefa Muszyńskiego - oraz o telefonach komórkowych NMT i GSM a także systemach komutacyjnych, przygotowane przez Adama Urbanka.
Karty sieciowe
Karty Ethernet Karty Token Ring Karty 100 Mb/s Karty ATM Karty X.25
Oprogramowanie systemowe
Sieciowe systemy operacyjne Emulatory Systemy zarządzania zasobami sieciowymi Systemy poczt elektronicznych
Analizatory protokołów
Sondy RMON Analizatory protokołów LAN Analizatory protokołów WAN
Huby (koncentratory)
Huby modularne Huby wieżowe
Telekomunikacja
Modemy obudowane Karty modemowe Multipleksery PABX Adaptery sieciowe ISDN (obudowane) Karty ISDN Telefony komórkowe NMT 450 Telefony komórkowe GSM 900 Systemy komutacyjne
Przełączniki
Przełączniki LAN (Eth./Fast Eth./TR/FDDI...) Przełączniki ATM LAN Przełączniki telekomunikacyjne ATM Przełączniki Frame Relay Przełączniki X.25
Routery
Routery oddziałowe Routery dla przedsiębiorstw
Serwery
Serwery dedykowane Serwery zdalnego dostępu Serwery webowe
Ochrona i bezpieczeństwo
Systemy składowania danych Zapory ogniowe Zasilacze UPS Wyłączniki różnicowoprądowe i agregaty prądotwórcze
Okablowanie
Systemy okablowania strukturalnego Systemy zarządzania okablowaniem Testery okablowania LAN
Systemy instalacyjne
Listwy i kanały kablowe naścienne Szafy dystrybucyjne i statywy Kolumny (słupki) kablowe Kasetony (kanały) podłogowe
Indeks firm