mała encyklopedia teleinformatyki, 1 października 1997

Szanowni Państwo, W październiku 1994 r. wydaliśmy w drugim numerze miesięcznika "NetWorld" Miniencyklopedię sieci komputerowych, która ciesząc się dużym zainteresowaniem Czytelników, z powodzeniem wypełniła istniejącą wówczas lukę wydawniczą w tym zakresie. Od tego czasu wiele się zmieniło zarówno w sieciach komputerowych, jak i w dziedzinie pokrewnej, tzn. w telekomunikacji. Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy na łamach "NetWorlda", ogromne postępy w technologii sieci komputerowych i telekomunikacji już od wielu lat mają bezpośredni, dodatni wpływ na rozwój gospodarczy i kulturalny państw wysoko uprzemysłowionych. Rozwój ten, na szczęście, zaczyna zaglądać także do naszego kraju. Dość powiedzieć, że w ostatnich 6 latach zbudowano w Polsce wiele sieci komputerowych i telefonicznych opartych na nowoczesnych systemach okablowania strukturalnego (co odpowiada ok. 4000 średnich sieci teleinformatycznych, z których każda dysponuje setką miejsc pracy - 100 komputerów i 100 telefonów). Nie jest to mało, a przecież budowa dalszych systemów trwa. W sieciach tych z roku na rok wzrasta udział światłowodów, stosuje się coraz nowocześniejsze oprogramowanie aplikacyjne, serwery i inny aktywny sprzęt sieciowy, a także systemy zarządzania i nowoczesne centrale telefoniczne, przystosowane do technologii ISDN (Integrated Services Digital Networks). Projektuje się i przystępuje do budowy pierwszych polskich budynków inteligentnych, bogato "nafaszerowanych" technologiami teleinformatycznymi. W ostatnich latach włączono do ruchu wiele nowoczesnych, cyfrowych central telefonicznych; trwa budowa i rozpoczyna się eksploatacja cyfrowej sieci ISDN. Z zadowoleniem i naciskiem należy podkreślić fakt uruchomienia w Polsce telefonii cyfrowej GSM, a jeszcze w tym roku rozpocznie się przetarg na system cyfrowy nowszej generacji. Buduje się światłowodowe magistrale systemu SDH (Synchronous Digital Hierarchy). Prawie w każdym mieście wojewódzkim istnieje już sieć metropolitalna, najczęściej projektowana i uruchomiana przez ekspertów z miejscowych uczelni. Internet, intranet, a zwłaszcza poczta elektroniczna stają się coraz powszechniejsze. W ostatnim okresie firmy 3Com, Cisco, HP i Novell wprowadziły specjalne rozwiązania sprzętowe i software'owe dla małych firm, dzięki którym istnieje realna perspektywa trafienia z techniką sieciową i telekomunikacją pod "strzechy" małego biznesu, a przecież jest to rynek perspektywiczny i na pewno będzie się szybko rozwijał. To właśnie w ostatnich czterech latach powstały i są dostępne, także w Polsce, nowe generacje aktywnego sprzętu sieciowego opartego na technologiach Szybkiego Ethernetu (Fast Ethernet) i ATM (Asynchronous Transfer Mode), a przede wszystkim przełączania (switching). Niebawem staną się dostępne superszybkie (1000 Mb/s) produkty sieciowe wykonane w technologii Gigabitowego Ethernetu (Gigabit Ethernet). Rozwijają się zastosowania multimedialne i wynikająca stąd potrzeba integracji technologii telekomunikacyjnych z technologiami sieci komputerowych - CTI (Computer Telephony Integration). Na naszych oczach praktycznie zrodziła się dziedzina, dla której w języku polskim zarezerwowano dźwięcznie brzmiące słowo: teleinformatyka. Wydaje się, że jesteśmy świadkami powstawania nowego zawodu, który można określić mianem: teleinformatyk. Jest nim specjalista, którego możliwości daleko wykraczają poza umiejętność "układania i podłączania kabelków"; musi on posiadać szeroką i aktualną wiedzę w zakresie systemów okablowania strukturalnego, oprogramowania i protokołów sieciowych, technik komunikacyjnych i wielu produktów sieciowych, tak dobieranych, aby zapewniały poprawne współdziałanie (interoperability) wszystkich elementów systemu sieciowego. Starając się nadążyć za wyżej wymienionymi zmianami, a przede wszystkim mając na celu przybliżenie Państwu najważniejszych i aktualnych pojęć z dziedziny telekomunikacji i sieci komputerowych, a więc teleinformatyki, redakcja "NetWorlda" postanowiła z okazji trzeciej edycji warszawskiej Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Technik Telekomunikacyjnych i Sieciowych ComNet '97, przygotować i wydać Małą encyklopedię teleinformatyki, której autorami są redaktorzy Adam URBANEK i Józef MUSZYŃSKI. W encyklopedii mocniejsze akcenty położono na pojęcia z dziedziny telekomunikacji, których ze zrozumiałych powodów nie było w Miniencyklopedii sieci komputerowych, wydanej w 1994 r. Życzę Państwu przyjemnej i pożytecznej lektury. Bronisław Piwowar