9/97, 1 września 1997

Między sieciami
Protokół IPv6 zmieni serwery i aplikacje
Jeszcze przed odłożeniem do lamusa obecnej, czwartej wersji protokołu IP (IPv4) powinno rozpocząć się planowanie przejścia do szóstej jego wersji (IPv6).
BorderManager
Nowy produkt Novella ma umożliwi łatwe i bezpieczne przeniesienie istniejących w przedsiębiorstwach aplikacji do środowiska Internetu.
Na celowniku Internet
Coraz więcej organizacji decyduje się na podłączenie swoich sieci lokalnych do Internetu. Z chwil podjęcia takiej strategicznej decyzji rodzi się natychmiast pytanie: jaki router powinien sprzęgać sieć LAN z Internetem.
Budynek inteligentny
Raport o polskich budynkach inteligentnych (cz. I)
W krajach wysoko rozwiniętych nowoczesne banki, biura, firmy ubezpieczeniowe, lotniska, sądy, jednostki naukowo-badawcze, zarządy wielkich korporacji i wyższe uczelnie coraz częściej mieszczą się w budynkach inteligentnych, bogato uzbrojonych w nowoczesne technologie, zwłaszcza teleinformatyczne. Ostatnio budynki inteligentne zaczęto również budować w Polsce, przede wszystkim w stolicy.
Sieci lokalne
Test serwer w (XIII)
Jak wiadomo, jednym z najważniejszych elementów każdej sieci LAN jest pracujący szybko i niezawodnie serwer. Aby ułatwi Państwu wybór właściwego serwera, prezentujemy na łamach naszego miesięcznika wyniki testów przeprowadzanych przez naszych kolegów z tygodnika "Network World".
Systemy
Pływając po składnicach danych "stylem webowym"
Problemem zarządzających dużymi hurtowniami czy siecią supermarketów oraz innymi przedsiębiorstwami (o dużym asortymencie produkcji lub rozbudowanym systemie sprzedaży) jest szybka analiza olbrzymiej ilości informacji zgromadzonej w rozbudowanych bazach danych, zwanych składnicami danych (data warehouses).
Komputery sieciowe stają się faktem...
Niezależnie od tego jak zdefiniujemy komputer sieciowy, przedsiębiorstwa zaczną eksploatować coraz więcej sprzętu tego rodzaju. Jak można się tego było spodziewać, komputery sieciowe zastępują najczęściej terminale podłączone do komputer w platformy Unix i system w mainframe.
Nowe technologie
Sieci korporacyjne nowej generacji
Nabiera aktualności pytanie, jak należy postępować w obliczu wielkich zmian w technologiach przełączania i routingu.
Przełącznik serwerowy
Dotychczasowe rozważania dotyczące szybkości przetwarzania w sieciach komputerowych koncentrowały się na stacjach terminalowych i sieciach szkieletowych. Nowe rozwiązanie to przełącznik serwerowy.
Router przełączający
Router przełączający wykonuje wszystkie operacje zwykle realizowane oddzielnie przez dwa rodzaje węzłów sieci: standardowy router i przełączniki.
Bezpieczeństwo sieci
Z problem w ochrony w Internecie i intrasieciach
Rozważając problemy ochrony intrasieci nie sposób oprzeć się pesymistycznemu wrażeniu, że jest to zadanie trochę beznadziejne. Jeśli spróbujemy chronić w intrasieci przeglądarki, aplikacje, bazy danych, serwery wydziałowe, hosty, zapory ogniowe, bramy i routery, to szybko dojdziemy do wniosku, że zakres zadań jest olbrzymi i cokolwiek amorficzny.
Telekomunikacja
Pagery i systemy przywoławcze w Polsce
Telefonia komórkowa, której dynamiczny rozwój przeżywamy w Polsce, spowodowała okresowe zmniejszenie zainteresowania odbiornikami przywoławczymi, jednak spadek ten okazał się być chwilowy i niejednakowo odnotowany przez działających w kraju operatorów. Od połowy tego roku sytuacja zaczyna powracać do normy.
Krajowe usługi Euro­ISDN
Największe zainteresowanie usługami sieci cyfrowej ISDN wykazują duże firmy i instytucje rządowe wymagające szybkiej i bezpośredniej łączności głosowej, coraz częściej w połączeniu z przekazem obrazu. Pomimo że krajowa liczba abonentów ISDN wzrosła w ciągu ostatniego roku z około 200 do 1000, popularność tych usług wśród indywidualnych klientów jest nadal niewielka.
Na koniec
Kosmici i wolne MIPSy
Na wiecie są pewnie tysiące organizacji, które zapłaciłyby za twoje wolne moce obliczeniowe.