4/97, 1 kwietnia 1997

Raport
Przemysł informatyczny A.D. 1996 w liczbach
Mimo że zaczyna się już trzeci miesiąc 1997 r., proponujemy spojrzeń na chwilę wstecz - na syntetyczne ujęcie tego, co działo się na rynku sieciowym w roku ubiegłym.
12 sprawiedliwych
Krótka charakterystyka dwunastu "sprawiedliwych", od których zależy kształt rynku informatycznego. Są to w większości znani już od dawna menedżerowie, którzy wprowadzili na rynek w ciągu ostatnich kilku lat wiele nowatorskich rozwiązań i zapisali już swoje karty w historii rozwoju przemysłu informatycznego.
Potyczki technologiczne
W 1997 roku będziemy świadkami ostrej rywalizacji między poszczególnymi producentami i technologiami. Zwycięzca zagarnie pulę i zyska sławę. Przegrani będą bankrutować i pójdą w zapomnienie, ewentualnie będą czekać na nową szansę w następnym roku.
Sieci lokalne
Test serwer w (IX)
Jak wiadomo, jednym z najważniejszych elementów każdej sieci LAN jest pracujący szybko i niezawodnie serwer. Aby ułatwi Państwu wybór właściwego serwera, prezentujemy na łamach naszego miesięcznika wyniki testów przeprowadzanych przez naszych kolegów z tygodnika "Network World".
Między sieciami
Jak działa sieć komputerowa? (cz. I)
Najważniejsze mechanizmy działania sieci komputerowej w formie dziesięciu porad (tym razem pierwsze pięć).
Internet - Intranet
Serwery DBMS w "pajęczej sieci"
W związku z dynamicznym rozwojem Internetu i intrasieci coraz pilniejszym zadaniem staje się dołączanie systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (DBMS) do WWW. Wszystkie liczące się na tym rynku firmy podejmują prace zmierzające do "webyfikacji" swoich baz danych. Jest to zadanie tyle skomplikowane, co ciekawe.
Bezpieczeństwo protokołu IP
W poprzednich artykułach z cyklu o bezpieczeństwie danych w Internecie omówiono aspekty ochrony na poziomie aplikacji takich, jak poczta elektroniczna i WWW. Dociekliwy czytelnik zastanawiać się być może, czy nie lepsze od stosowania odrębnych metod bezpieczeństwa dla różnych us ug by oby rozwi zanie uniwersalne, zabezpieczaj ce wszystkie us ugi internetowe w jednorodny spos b?
Telekomunikacja
Cyfrowe systemy komutacji w Polsce
Sercem publicznej sieci telekomunikacyjnej s cyfrowe systemy komutacyjne (dawniej centrale CM, MM), instalowane w Polsce od kilku lat przez trzech licencjonowanych dostawc w: Alcatel, AT&T i Siemens. Indywidualny lub zbiorowy u ytkownik coraz bardziej jest zainteresowany abonenckim dost pem szerokopasmowym oferowanym przez centrale lokalne typu PABX (Private Branch Exchange), z mo liwo ci korzystania z dodatkowych us ug oraz us ug cyfrowych ISDN.