Wydanie 46-1993, 13 grudnia 1993

Administracja
biznes, rynek, gospodarka
Idee i Technologie
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Telekomunikacja
Vademecum CW
W przedsiębiorstwach
Wydarzenia