Wydanie 45-1993, 6 grudnia 1993

Administracja
biznes, rynek, gospodarka
Cennik
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
książki
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice
Okolice informatyki
Telekomunikacja
Vademecum CW
Wydarzenia