Wydanie 44-1993, 29 listopada 1993

Administracja
biznes, rynek, gospodarka
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
książki
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Telekomunikacja
Vademecum CW
Wydarzenia