Wydanie 43-1993, 22 listopada 1993

Administracja
biznes, rynek, gospodarka
Cennik
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice
Okolice informatyki
Telekomunikacja
Vademecum CW
W przedsiębiorstwach
Wydarzenia
Listy