Wydanie 42-1993, 15 listopada 1993

biznes, rynek, gospodarka
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
książki
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Rozmowa CW
Telekomunikacja
Vademecum CW
W przedsiębiorstwach
Wydarzenia
Listy