Wydanie 39-1993, 25 października 1993

biznes, rynek, gospodarka
Cennik
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Telekomunikacja
Vademecum CW
Wydarzenia