Wydanie 35-1993, 27 września 1993

biznes, rynek, gospodarka
Cenniki
giełda pracy
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Rozmowa CW
Targi
Vademecum CW
Wydarzenia
Listy