Wydanie 33-1993, 13 września 1993

biznes, rynek, gospodarka
Cenniki
giełda pracy
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
Konsultacje CW
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Vademecum CW
Wydarzenia