Wydanie 31-1993, 30 sierpnia 1993

biznes, rynek, gospodarka
Cenniki
Idee i Technologie
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Telekomunikacja
Vademecum CW
Wydarzenia