Wydanie 28-1993, 19 lipca 1993

biznes, rynek, gospodarka
Cenniki
giełda pracy
Informacje ekonomiczne
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Telekomunikacja
Vademecum CW
Wydarzenia