Wydanie 25-1993, 21 czerwca 1993

biznes, rynek, gospodarka
Cenniki
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Telekomunikacja
Vademecum CW
Wydarzenia
Komputer i Ty