Wydanie 24-1993, 14 czerwca 1993

biznes, rynek, gospodarka
Cenniki
giełda pracy
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
książki
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Rozmowa CW
Telekomunikacja
Vademecum CW
Wydarzenia
Komputer i Ty