Wydanie 23-1993, 7 czerwca 1993

biznes, rynek, gospodarka
Idee i Technologie
Informatyka bankowa
Komputer na biurku
Narzędzia, systemy, sieci, bazy danyc
Okolice informatyki
Rozmowa CW
Telekomunikacja
Vademecum CW
Wydarzenia
Komputer i Ty
Listy