tp.internet uruchomi centrum certyfikacji Signet

Centrum Certyfikacji Signet to przedsięwzięcie o budżecie szacowanym na kilka milionów złotych. Jego realizację prowadził Jerzy Goraziński, kierownik projektu PKI w tp.internet sp. z o.o. Signet ma umożliwiać świadczenie usług wydawania certyfikatów elektronicznych, m.in. na potrzeby funkcjonowania infrastruktury klucza publicznego PKI. W pierwszym etapie Signet ma zapewnić usługi PKI w obrębie ogólnopolskiej sieci korporacyjnej Telekomunikacji Polskiej SA (kilkadziesiąt tysięcy użytkowników), która jest właścicielem tp.internet. Później oferta zostanie skierowana do firm i osób prywatnych.

Centrum Certyfikacji Signet to przedsięwzięcie o budżecie szacowanym na kilka milionów złotych. Jego realizację prowadził Jerzy Goraziński, kierownik projektu PKI w tp.internet sp. z o.o. Signet ma umożliwiać świadczenie usług wydawania certyfikatów elektronicznych, m.in. na potrzeby funkcjonowania infrastruktury klucza publicznego PKI. W pierwszym etapie Signet ma zapewnić usługi PKI w obrębie ogólnopolskiej sieci korporacyjnej Telekomunikacji Polskiej SA (kilkadziesiąt tysięcy użytkowników), która jest właścicielem tp.internet. Później oferta zostanie skierowana do firm i osób prywatnych.

Certyfikat dla abonentów

Paweł Rzepka, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej SA, przyznał, że do dystrybucji usług elektronicznego uwierzytelniania będzie wykorzystywany bezpośredni kontakt z milionami klientów. Niewykluczone że jeszcze w tym roku najprostsze certyfikaty elektroniczne otrzymają bezpłatnie wszyscy abonenci TP SA.

Zbudowano już infrastrukturę sprzętową centrum i określono jego docelową architekturę. Do lipca br. będą prowadzone kolejne działania zmierzające do uruchomienia Signet. Przedstawicielom firmy zależy, aby w sposób jawny i udokumentowany dokonywać instalacji i uruchamiania poszczególnych elementów oprogramowania. Celem jest uwiarygodnienie Centrum Certyfikacji - jawność procedur ma także gwarantować bezpieczeństwo. Generowanie pary kluczy, na podstawie których centrum będzie elektronicznie poświadczać swoją tożsamość (również prawdziwość wszystkich wydanych przez siebie certyfikatów), ma się odbyć komisyjnie. Komisja dopilnuje zniszczenia danych, które posłużyły do utworzenia kluczy. Chodzi o to, aby innej osobie nie udało się wygenerować takiej samej pary kluczy. Komisja ma również zaświadczyć, że instalację oprogramowania rozpoczęto na tzw. czystych komputerach.

Wsparcie naukowe

Ciałem społecznym, które ma gwarantować poprawność przyjętych procedur, jest Rada Naukowa Signet. Została ona powołana na podstawie zarządzenia Pawła Rzepki. Członkowie Rady Naukowej nie ukrywają, że chcą aktywnie wypełniać powierzone im zadanie i ich uczestnictwo w Radzie zależy od postawy tp.internet. Środowisko kryptograficzne w Polsce jest niezbyt aktywne, naukowcy liczą więc, że będzie to początek szerszej współpracy, w tym finansowania projektów badawczych przez Telekomunikację Polską i spółki od niej zależne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200