spis raportu

Prawo do nadawania

Przeszkodą jest każda przeszkoda

Zastosowanie lokalnej sieci bezprzewodowej pozwala uwolnić użytkowników komputerów przenośnych od konieczności pracy w określonym miejscu biura.

Komputery bez kabli

Zastosowanie lokalnej sieci bezprzewodowej pozwala uwolnić użytkowników komputerów przenośnych od konieczności pracy w określonym miejscu biura.

Problem ostatniej mili

Zapewnienie szybkiej komunikacji między firmowymi sieciami LAN a publicznymi sieciami rozległymi i Internetem jest nadal nie lada problemem. Istniejąca w Polsce infrastruktura kablowa nie wszędzie jest dostępna i często nie spełnia parametrów wymaganych do zapewnienia komunikacji z dużą przepustowością. Rozwiązaniem tych problemów może być technologia bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej. W Polsce działają już operatorzy oferujący tego typu dostęp.

Podniebny Internet

Unilever Polska, producent artykułów spożywczych i środków higieny osobistej, wykorzystuje satelitarną sieć transmisji danych do połączenia z Internetem. W przypadku trwałego uszkodzenia naziemnych łączy transmisji danych komunikacja w ciągu kilku minut może być skierowana na łącza satelitarne.


TOP 200