mis – Partner21 dla Budimeksu

Firma MIS zawarła kontrakt z Budimeksem, na mocy którego wdroży w budowlanej firmie oprogramowanie do zarządzania dokumentami.

Aplikacja mis – Partner21 będzie funkcjonować w architekturze klient-serwer z centralnymi bazami, których repliki baz zostaną zainstalowane w sześciu lokalizacjach. Z systemu korzystać będzie 600 użytkowników. Dostęp do bazy będzie możliwy z każdego miejsca w organizacji wyposażonego w komputer PC.

Ostatnia część projektu to integracja z systemami stanowiącymi obecne środowisko informatyczne Budimeksu (SAP, Teta, NSGO, MS Project) w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania obsługiwanych procesów.

Zobacz również:

Zakończenie wdrożenia oraz przekazanie systemu do eksploatacji przewidziane jest na początek przyszłego roku.