iMed24 w Centrum Dermatologiczno-Alergologicznym DERM-AL

Centrum DERM-AL, specjalizujące się w prowadzeniu konsultacji i diagnostyki z zakresu dermatologii, alergologii i laryngologii, wdrożyło system iMed24 firmy Comarch.

Wspiera on zarządzanie placówką poprzez generowanie raportów, analiz, zestawień finansowych i administracyjnych. "Konieczne było dostosowanie placówki do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Ważne było spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji, wprowadzania w niej zmian, jej autoryzacji, a także konieczność prowadzenia sprawnej rejestracji pacjentów" - mówi dr med. Barbara Sarankiewicz-Konopka, właścicielka Centrum Dermatologiczno-Alergologicznego DERM-AL. System iMed24 jest elastyczny i daje możliwość rozwoju, dlatego planowane jest wdrożenie dodatkowych rozwiązań, np. rejestracji online dla pacjentów czy elektronicznego dostępu do dokumentacji medycznej dla pacjentów.


TOP 200